ANG ISANG MAHUSAY NA ABOGADOMadalas dumating ang mga tao sa kanilang mga problema, ang kanilang mga sakit, nakalilito sitwasyon sa abogado, ang mga abogado na may layunin upang maunawaan ang isang bagay, upang malutas ang sitwasyon, at makakuha ng