ANG MGA SERBISYO NG ISANG KRIMINAL NA ABUGADO PRESYO