Kung paano upang makakuha ng isang kopya ng isang Diborsiyo pagkakasunud-Sunod, Sertipiko ng Diborsiyo o iba pang mga dokumento ng hukuman — ang Ministry of the Attorney GeneralSa pagkakasunud-sunod upang makakuha ng isang kopya ng alinman sa mga dokumentong ito, dapat kang humiling ng mga ito mula sa opisina ng hukuman kung saan ang kaso ay nagsimula. Kung ikaw ay hindi na dumalo sa mga tao, maaari kang magtanong sa isang kinatawan na dumalo sa iyong ngalan o maaari kang sumulat sa opisina ng hukuman. Maaari ninyong tawagan ang opisina ng hukuman sa maaga upang magtanong tungkol sa anumang mga hakbang na kinakailangan upang makuha ang mga dokumento.

ay sisingilin sa pagkakasunud-sunod upang makakuha ng isang Sertipiko ng Diborsiyo. Ang mga kopya ng child support order ay magagamit sa kahilingan sa opisina ng hukuman kung saan ang hukuman file ay matatagpuan. Tandaan gayunpaman na ang mga CRDP ay maaari lamang magbigay sa iyo ng iyong diborsiyo registry number at hindi magkaroon ng mga kopya ng mga sertipiko ng diborsiyo. Documentation para sa mga divorces na ipinagkaloob sa Ontario bago ay maaaring makuha mula sa mga Archive ng Ontario. Archive kawani ay nangangailangan ng mga taon na ang diborsiyo ay ipinagkaloob, ang mga hukuman sa lokasyon at ang mga hukuman na numero ng file. Kung hindi ka magkaroon ng impormasyon na iyon, dapat mong kontakin ang opisina ng hukuman o ang Central Registry ng Paglilitis Diborsiyo