LEGAL NA PAYO SA REAL ESTATESa buhay ng bawat isa sa Inyo maaga o huli ay maaaring dumating ng isang oras kapag kailangan Mo ng legal na serbisyo sa larangan ng real estate