MGA LEGAL NA SERBISYOBilang pagpapalakas ng patakaran ng batas at pagbuo ng kumpetisyon sa market ng mga legal na serbisyo sa lahat ng mga mas mahalaga upang protektahan ang mga karapatan ng mga mamamayan at mga organisasyon na kumuha ng ang kalidad ng mga serbisyo legal at regulasyon nito sa mga pambatasan gawa