MGA SERBISYO NG ABOGADO GASTOSMagkano ang isang kriminal na abogado

Ang term na inilaan kaparusahan

Ang paraan ng pagkakaloob ng mga serbisyo.

Ang isang paunang pagsisiyasat sa kaso

Ang pinangyarihan ng krimen at lugar ng pagsasaalang-alang ng mga kriminal na mga kaso, at iba pang pamantayan. Phase, na kung saan ay ngayon ng isang kriminal na kaso