MGA SERBISYO NG ABOGADO PRESYOAng halaga ng gantimpala at kabayaran ng mga gastos na ang mga abogado ay natutukoy sa pagtatapos ng ang kasunduan sa pag-render ng legal na tulong sa pagitan ng mga abogado at ang mga tao na naghahanap ng legal na tulong, na isinasaalang-account ang kasalukuyan Desisyon, at ang mga kasanayan at karanasan ng mga abogado, ang pagiging kumplikado ng mga gawain, pangangailangan ng madaliang pagkilos at oras ng pagpapatupad nito, at iba pang may-katuturang mga pangyayari.

Sa ilalim ng mga araw ng trabaho ng abogado ay tumutukoy sa oras sa panahon ng isang araw sa kalendaryo, kapag ang isang abogado ay gumaganap ng mga tiyak na tagubilin ng prinsipal, hindi alintana ang aktwal na tagal ng kanyang trabaho.

Sa pagkakaloob ng legal na tulong abogado sa weekend at pista opisyal, pati na rin ang pagbibigay ng legal na tulong na may kaugnayan sa ang pag-alis ng isang abogado sa ibang lokalidad pay ay hindi mas mababa kaysa sa double ang halaga.

Kapag pagbibigay ng legal na tulong na may kaugnayan sa ang pag-alis ng isang abogado mula sa isa pang lokasyon, pagbabayad ng paglalakbay at pag-iral ng mga gastusin sa kasong ito ay natutukoy sa pamamagitan ng kasunduan ng mga partido, ngunit hindi maaaring mas mababa kaysa sa gastos ng aktwal na gastos ng mga payo