PAGKATAWAN SA HUKUMANPagkatawan sa hukuman — ang pamamaraan ng mga aktibidad na isasagawa sa ngalan ng at sa ang mga interes ng mga tao na kasangkot sa kaso: ang mga partido, mga ikatlong partido, ang mga aplikante at iba pang interesadong partido, ang Tagausig, mga katawan ng estado, mga lokal na awtoridad at iba pang mga katawan. Ang kapangyarihan ng mga kinatawan ay dapat na ipinahayag sa isang kapangyarihan ng abugado, na ibinigay at pinaandar alinsunod sa batas.

Mga kinatawan sa hukuman ay maaaring maging may kakayahang mga tao ang pagkakaroon ng maayos na ibinigay kapangyarihan sa pagsasagawa ng negosyo, maliban para sa mga sumusunod na mga entity (na may pagbubukod ng mga kaso ng kanilang paglahok sa proseso bilang mga kinatawan ng mga naaangkop na mga katawan o mga legal na kinatawan):

ang mga hukom;

ang mga tagapag-usig;

attorney.

Ayon sa mga pamamaraan ng batas sa hukuman appoints isang abogado bilang isang kinatawan sa mga kaso ng kawalan ng kinatawan ng Sumasagot, lugar ng paninirahan ay hindi kilala, at sa ibang mga kaso stipulated sa pamamagitan ng batas.