administrative pagkakasala — Pagsasalin sa Russian — halimbawa ingles Reverse Konteksto

Ang Code of Administrative Offences itinatag ng isang bagong uri ng administrative parusa: ang deportasyon ng mga dayuhan para sa mga komisyon ng isang, Ito ay paulit-ulit na ipinaliwanag sa may-akda na ang pamamahagi ng mga naka-print na materyales sa panahon ng kalye marso at sa gayon ay ang pagpapakalat ng impormasyon ay hindi ginagamit bilang ebidensiya sa kanya, na May tulad na mga pagkakaiba-iba ng mga pambansang patakaran at batas na namamahala sa pagpigil at pagpapaalis, ito ay mahalaga na irregular migration