Ang hukuman sa Paghahabol Online Paano upang Gumawa ng mga pag-Angkin ng Pera Online

Ang seksyon na ito ay nagpapaliwanag kung paano upang dalhin ang isang tao sa maliit na mga paghahabol hukuman sa United Kingdom. Ito ay nagpapaliwanag ang proseso ng pagkuha ng legal na pagkilos at kung paano gumawa ng isang hukuman sa paghahabol para sa mga pera na inutang sa iyo. MALIIT na mga PAGHAHABOL HUKUMAN: Paggawa ng isang hukuman sa paghahabol para sa pera ay din na tinatawag na ‘ang pagkuha ng isang tao sa isang small claims court’. Ay isang tao o isang negosyo na may utang ka ng pera? Kung gayon, ikaw ay maaaring mag-aplay sa isang county