Ang International Driving Permit

Isang international driving permit (IDP), madalas (mali) tinutukoy bilang isang pang-internasyonal na lisensya sa pagmamaneho (IDL), ay ang anumang may-bisa, ang mga legal na dokumento ng pagkakakilanlan na nagbibigay-daan sa may-ari upang magdala ng isang pribadong sasakyan motor sa anumang bansa o nasasakupan kung saan kinikilala ang mga dokumento. Upang maging wasto, ang IDP ay dapat na sinamahan ng isang balidong lisensiya sa pagmamaneho na ibinigay sa ang mga aplikante bansa ng paninirahan. International driving permit na ibinigay sa pamamagitan ng anumang partido na hindi magkaroon ng kapangyarihan upang gawin ito ay itinuturing hindi wasto. Isang international driving permit ay