Ang mga kahihinatnan ng bangkarota ng isang indibidwal: ang mga yugto ng mga pamamaraan, mga dokumento

Sa oktubre, nagkaroon ng isang pambatasan isang kaganapan na nagbibigay pag-asa para sa isang matagumpay na resolution ng mga sitwasyon para sa mga mamamayan na natagpuan ang kanilang sarili sa mahirap pinansiyal na kalagayan — ang Pederal na Batas No. -FZ ng disyembre, ‘sa mga Susog Sa ang Pederal na Batas’ Sa kawalan ng ibabayad (Pagkalugi) ‘(simula dito — ang mga Pederal na Batas). Sa koneksyon na may mga pagbabago, mga mamamayan na hindi sa mga indibidwal na negosyante, ay may karapatan upang ipahayag ang kanilang mga sarili, sa ilalim ng ilang mga pangyayari, buwal. Ang bangkarota ng isang natural