Ang Mga Koleksyon Federal Student Aid

Kung ikaw ay isang mag-aaral o magulang, taon ang layo mula sa kolehiyo o lamang ng ilang mga araw ang layo, mayroon kaming checklists upang makatulong sa iyo na makakuha ng handa na. Kung ikaw default sa iyong mga pederal na pautang mag-aaral, ang buong balanse ng utang (punong-guro at interes) ay nagiging agad dahil. Ito ay tinatawag na acceleration. Sa sandaling ang iyong mga utang ay pinabilis na, hindi mo na magkaroon ng access sa pagpapaliban o pagtitiis sa mga pagpipilian o sa isang pagpipilian ng mga plano sa pagbabayad. Sa karagdagan, kung hindi mo gumawa ng mga pagbabayad