Ang mga kriminal na Batas — Kahulugan, mga Kaso at mga Halimbawa

Ang terminong»mga kriminal na batas»ay tumutukoy sa aktwal na mga batas, mga batas, at mga alituntunin na tukuyin ang mga gawain at magsagawa ng bilang ng mga krimen, at nagtatatag ng mga punishments para sa bawat uri ng krimen. Sa mga kriminal na gawain ay karaniwang mga nakikita sa pamamagitan ng ang pamahalaan upang takutin ang publiko kapakanan o kaligtasan, ang kalubhaan ng mga na kung saan kinakategorya ang mga iba t ibang krimen tulad ng alinman sa misdemeanor o felony. Upang galugarin ang mga konsepto na ito, isaalang-alang ang sumusunod na mga kriminal na batas na kahulugan. Habang batas