Ang mga Legal na entidad walang registration

Ika- hakbang Ika- hakbang Patunay ng capital ay kinakailangan para sa pagtatatag ng Kumpanya, mga Kooperatiba at Asosasyon. Patunay ng capital ay hindi kinakailangan para sa mga NGO, mga Pondo, Labor Unyon at organisasyon ng Pamahalaan. (Tandaan: Dalhin ang pangalan ng pagkumpirma mga pahina sa isang bangko, buksan ang isang bank account at deposito ang kabisera, at dalhin ang mga dokumento sa opisina ng pagpaparehistro. Sa kaso ng mga hindi matinag ari-arian at sa intelektwal na ari-arian, ang sertipiko ng pagmamay-ari o notarized kopya, protocol sa mga founding mga pulong, mga lagda ng lahat ng mga founding mga kasapi). Ika-