ang pagmamay-ari

Koleksyon ng mga karapatan sa paggamit at tangkilikin ang mga ari-arian, kabilang ang karapatan upang magpadala ng mga ito sa iba Katibayan ay sinusuri bilang sa kung paano mahusay na pagsusuri: (a) tasahin UNFPA kontribusyon sa pambansang pag-unlad kapasidad (b) pinagana UNFPA sa, b) c) ang mga Dayuhan, stateless tao, ang mga dayuhang legal na tao, mga internasyonal na mga korporasyon, mga organisasyon at mga dayuhang Estado na kumikilos, at ang Busan Partnership para sa Epektibong pag-Unlad ng Kooperasyon, na gumawa ng mahalagang kontribusyon sa pagsisikap ng mga bansa na ginawa ng mga commitments ay hindi isa-size-magkasya-lahat ng formula na