Ang saklaw ng isang Ahente Kapangyarihan ng mga Legal na Tumugma sa Batas Library

Ang isang ahente ay isang tao na sumasang-ayon upang kumatawan sa isa pang tao, na tinatawag na isang punong-guro. Ang isang ahensiya ng relasyon ay karaniwang nabuo sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagitan ng dalawang partido. Ang isang ahente ay maaari lamang kumilos sa ngalan ng punong-guro para sa mga tiyak na mga isyu (depende sa kasunduan). Sa huli, ito ay depende sa kasunduan na ginawa sa pagitan ng mga punong-guro at ang mga ahente. Sa pangkalahatan, mayroong dalawang mga paraan upang matukoy ang ang nasasakupan ng isang ahente ng kapangyarihan: May mga sitwasyon kung saan ang isang ahente