Ano ang Batas ng Pamilya. Ang pagiging isang Pamilya At Diborsiyo Abugado

Sa batas ng pamilya ay ang lugar ng mga batas na address ang mga ugnayan ng pamilya. Kabilang dito ang paglikha ng mga relasyon ng pamilya at mga paglabag sa mga ito sa pamamagitan ng diborsiyo at pagwawakas ng mga karapatan ng magulang. Sa batas ng pamilya address pag-aampon contested sa pag-iingat ng mga bata at ang suporta sa anak na obligasyon na resulta. Dahil sa batas ng pamilya ay ang pagsasagawa ng mga batas na may kaugnayan sa mga relasyon at mga anak, maaari itong maging isa sa mga pinaka-emosyonal na mga lugar ng batas. Pamilya ang mga abogado