Application para sa mga kabawasan sa buwis card para sa mga banyagang mamamayan — Norwegian Tax Administration

Mangyaring tandaan na ang aming mga oras ng pagpoproseso ay maaaring maging bahagyang mas mahaba dahil sa isang mataas na demand para sa mga bagong mga kabawasan sa buwis card. Ang aming karaniwang oras ng scale ay limang araw, ngunit maaaring may ilang mga pagkaantala. Kung ikaw ay isang banyagang mamamayan na may isang Norwegian national ID number o D numero, maaari kang mag-aplay para sa isang kabawasan sa buwis card dito. Kapag nag-apply ka para sa isang bagong kabawasan sa buwis card mo ay dapat idokumento ang iyong kita. Ito ay maaaring maging isang kontrata ng trabaho o nakasulat