Bureau of Consumer Protection Federal Trade Commission

Ang FTC ay Bureau of Consumer Protection tumitigil sa hindi patas na, mapanlinlang at mapanlinlang na mga kasanayan sa negosyo sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga reklamo at pagsasagawa ng pagsisiyasat, suing mga kumpanya at mga tao na basagin ang batas, ang pagbuo ng mga alituntunin upang mapanatili ang isang makatarungang merkado, at educating mga mamimili at mga negosyo tungkol sa kanilang mga karapatan at mga responsibilidad. Bilang ang bansa sa consumer protection agency, ang FTC ay tumatagal ng mga reklamo tungkol sa mga negosyo na huwag gumawa ng mabuti sa kanilang mga pangako o lokohin ang mga tao ng