KRIMINAL NA MGA KASO

Kriminal na mga kaso kaso na dinala sa paraang inireseta sa pamamagitan ng batas (tingnan ang code ng Kriminal pamamaraan) pamamaraan sa kaso ng pag-detect ng mga palatandaan ng isang krimen Pre-produksyon ay nagsisimula sa yugto ng pagsisimula ng kriminal na paglilitis. Ayon sa artikulo, ang mga dahilan para sa pagsisimula ng mga kriminal na paglilitis ay ang mga: ang pahayag ng pagkakasala; kusang-loob na pagsuko; ang mensahe sa perpekto o paghahanda ng krimen, nakatanggap ng iba pang mga pinagkukunan. ang desisyon ng mga Piskal sa direksyon ng ang naaangkop na mga materyales sa katawan ng paunang pagsisiyasat para sa