LIBRENG LEGAL NA PAYO SA LABOUR CODE

Libreng legal na payo sa labour code ay na masiguro na matanggap Mo ang lahat ng mga panlipunang benepisyo garantisadong sa pamamagitan ng estado para sa Iyo, tungkol sa ang trabaho bilang isang mahalagang bahagi ng buhay panlipunan ng mga indibidwal na Pagtanggap ng payo, ang mga empleyado ay tiwala, na ang mga tagapag-empleyo ay pagpapagamot sa kanya ang totoo na siya ay nakaseguro laban sa pinsala sa trabaho, mula sa kawalan ng trabaho, at na ay magretiro sa katapusan ng career path. Ang mga tagapag-empleyo, ang parehong payo ay magiging kapaki-pakinabang sa ang katunayan na ang mga negosyo ay