Listahan ng mga batas ng paaralan dinaluhan sa pamamagitan ng Estados Unidos kataas-Taasang Hukuman Justices

Ang Saligang-batas ng Estados Unidos ay hindi nangangailangan na ang anumang mga pederal na mga hukom ay may anumang mga partikular na pang-edukasyon o karera sa background, ngunit ang mga gawain ng mga Hukuman ay nagsasangkot ng mga kumplikadong mga katanungan ng mga batas na sumasaklaw mula sa konstitusyonal na batas sa batas administratibo sa admiralty batas — at consequentially, isang legal na edukasyon ay naging isang de facto pangunang kailangan sa appointment sa ang kataas-Taasang Hukuman. Ang bawat taong ay iminungkahi upang ang Hukuman ay naging isang abogado. Bago ang pagdating ng mga modernong batas ng mga paaralan sa