ONLINE NA MGA LEGAL NA PAYO SA MGA ISYU SA PABAHAY

ang paglitaw at resolution ng pabahay sa mga hindi pagkakaunawaan ay sa halip ng isang karaniwang sitwasyon sa buhay ng bawat mamamayan. Bilang isang patakaran, tulad sitwasyon lumabas dahil bilang isang resulta ng mga ilegal na pagpalayas o panghihimasok ng tao, ari-arian mga dibisyon sa pagitan ng mga asawa, sa pagpaparehistro ng real estate mga transaksyon at ang pagkilala ng mga karapatan ng pagmamay-ari sa ari-arian o kung hindi man, upang gawing lehitimo ang redevelopment lugar at iba pang mga isyu sa pabahay. Araw-araw ang mga mamamayan ay magkakaroon ng pabahay, ang abogado, ang mga abogado na may mga kahilingan