PAGPAPLANO NG ARI-ARIAN ABUGADO

Mga tanong sa taong nakaprobasyon kaso masakop ang isang seksyon ng civil code, samakatuwid, minana ang hukuman kaso ay itinuturing bilang isa ng ang pinaka-mahirap sa pagsasanay ng probate abogado. Sa pamamagitan ng mga korte kapag isinasaalang-alang ang mana ng mga hindi pagkakaunawaan ay malulutas sa pamamagitan ng pagkilala ng mga ang ay hindi wasto, ang pagkilala ng mga pagmamay-ari sa pamamagitan ng mana, ang pagpapanumbalik ng mga hindi nasagot na ang deadline para sa pagtanggap ng mana, dibisyon ng minana ari-arian sa pagitan ng mga heirs, itatag ang katotohanan ng pagtanggap ng mana, at ang lahat ng mga isyu