Pangkalahatang medikal na pagsusuri

Ang pangkalahatang medikal na pagsusuri ay isang karaniwang form ng preventive medicine na kinasasangkutan ng mga pagbisita sa isang general practitioner sa pamamagitan ng mahusay na pakiramdam sa mga matatanda sa isang regular na batayan. Pagsusuri na ito ay tapos na sa pangkalahatan ay taon-taon na o mas mababa madalas. Ito ay kilala sa ilalim ng iba t-ibang mga di-tiyak na mga pangalan, tulad ng pana-panahong pagsusuri sa kalusugan, taunang pisikal, komprehensibong medikal na eksaminasyon, general health check, preventive kalusugan na pagsusuri, medical check-up, o lamang medikal. Kung tapos na para sa isang pangkat ng mga tao na ito ay