Pederal na batas ng Pagkalugi Pamamaraan Pederal na batas ng Pagkalugi Pamamaraan LII Legal na Impormasyon Institute

Contested hindi Sinasadya Petitions Contested Petitions Nagsisimula Kabanata Kaso ng Paglilitis upang Lisanin Order para sa Relief Applicability ng mga Panuntunan sa Part VII na Namamahala sa mga Kaaway na Paglilitis. Conversion ng isang Kabanata pagbabagong-Tatag Kaso, Kabanata Pamilya ng mga Magsasaka sa Utang Pagsasaayos ng mga Kaso, o mga Kabanata Indibidwal Utang Pagsasaayos ng Kaso sa isang Kabanata Pagpuksa Kaso. Abiso sa mga Creditors, Equity Seguridad ng mga may-Hawak ng, mga Administrador sa mga Banyagang Paglilitis, ang mga Tao Laban sa Kanino Pansamantalang Lunas ay Hinahangad sa Mababa at Iba pang mga Cross-Hangganan sa mga Kaso, sa Estados Unidos,