Sa Kawalan Ng Trabaho Benepisyo

Pederal na mga sibilyan na empleyado na nakatira sa Pennsylvania at nagtatrabaho para sa isang pederal na ahensiya sa isa pang estado ay dapat makipag-ugnay sa estado na mag-file ng isang paunang claim. Pederal na mga empleyado na ay inilatag off bilang isang resulta ng ang pederal na pag-shutdown ng gobyerno ay maaaring magharap ng aplikasyon para sa UC mga benepisyo. Hinihikayat namin ang mga file online sa site na ito. Pagkatapos mong mag-log in upang mag-file ng isang application, makakatanggap ka ng karagdagang mga tagubilin na tiyak sa ang pederal na pag-shutdown. Kung ikaw ay hindi magagawang mag-file online,