Sa mga munisipal na serbisyo

Sa mga munisipal na serbisyo o mga serbisyo ng lungsod sumangguni sa mga pangunahing serbisyo na ang mga residente ng lungsod asahan ang lungsod na pamahalaan upang magbigay sa exchange para sa mga buwis na mga mamamayan na magbayad. Mga pangunahing lungsod ng mga serbisyo ay maaaring magsama ng kalinisan (parehong panahi at tanggihan), tubig, mga kalye, ang mga pampublikong aklatan, mga paaralan, pagkain inspeksyon, kagawaran ng bumbero, pulis, ambulansya, at iba pang mga kagawaran ng kalusugan ng mga isyu at transportasyon. Lungsod ng pamahalaan sa mga madalas na gumana o kontrata para sa karagdagang mga utilities tulad ng elektrisidad,