Sa pagpaparehistro ng mga karapatan sa pagmamay-ari sa real estate. Pagpaparehistro ng pagmamay-ari ng mga karapatan sa apartment

Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang mga karapatan ng pagmamay-ari sa real estate mga bagay na paksa sa ipinag-uutos na pagpaparehistro sa may-katuturang mga awtoridad. Ito ay sumasaklaw sa mga bahay, apartments, sa mga opisina at iba pang mga tirahan at komersyal na mga puwang. Samakatuwid, matapos ang pagpapatupad ng transaksyon para sa pag-aayaw-ayaw ng mga pasilidad o sa pagkumpleto ng konstruksiyon nito ay dapat na kinakailangang sumailalim sa mga pamamaraan na ito. Sa kasalukuyan, ang tanging katawan na nagdadala out ang pamamaraan na ito sa ang teritoryo ng ang Russian Federation — ang Russian estado magrehistro. Buong pangalan ng