TULONG SA ABOGADO NG PAMILYAMga hindi pagkakaunawaan sa pamilya ay isang walang kinikilingan karaniwang hindi pangkaraniwang bagay. Karamihan ng mga ito malutas sa labas ng hukuman sa pamamagitan ng mutual na kasunduan ng mga partido. Gayunpaman, doon ay madalas na sitwasyon kapag ang isang hindi pagkakaunawaan ay hindi maaaring malutas sa pamamagitan ng negosasyon at mag-asawa pa rin magkaroon upang humingi ng tulong ng isang abogado ng pamilya sa pakikitungo sa diborsiyo, dibisyon ng ari-arian, pagpapanatili ng mga obligasyon at iba pang mga usapin. Sa batas ng pamilya ay isa sa mga nangungunang mga sektor ng batas, na kung saan regulates ng kasal at relasyon sa pamilya.

Abogado ng pamilya o abogado ay kinakailangan kapag may ay ang mga sumusunod na uri ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya:

na nanggagaling mula sa pag-aasawa at pamilya sa relasyon ng mag-asawa;

magmumula sa mga legal na relasyon «na asawa at mga anak»;

iba pang mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya.